We’re ready, Let’s talk.

Contact us to find out more or how we can help you better.

Address

Tempo Plaza Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi No:42 34218 Bağcılar/İstanbul/Türkiye

Call Us

Phone: +90 212 446 36 36
Fax: +90 212 446 25 00

Say Hello

info@tempoteks.com

    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

    Tarafıma sunulan Aydınlatma Metni kapsamında, Kişisel Verilerimin işleme amaçlarına ilişkin ayrıntılara Aydınlatma Metni’nde yer verildiği şekilde; (i) Şirketimiz tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti anketleri kapsamında işlenmesine, bu amaç doğrultusunda hizmet veren yurt içinde mukim tedarikçi firmalara aktarılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, (ii) Şirketimiz tarafından üretilen ürünlerle ilgili tanıtım, pazar araştırması ve analizleri, etkinlik yönetimi ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla işlenmesine, (iii) ilgili kişisel verilerin yukarıda belirtilen süreçlerinin icrası kapsamında saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında bulunan bulut tabanlı Microsoft Dynamics’e aktarılmasına ve Microsoft Dynamics bünyesinde saklanmasına ve (iv) yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, TEMPO Tekstil ‘ in tarafıma e-posta ve SMS/MMS göndermesini ve tarafımla telefon irtibata geçilmesini,